شماره حساب‌های بانکی برای خرید محصولات


 

بانک ملی ایران

شماره کارت بانک ملی: “6037997427440426”

بنام آقای: سید محمد قهاری

حساب بانک ملی:  “0356989362004”

شماره شبا: IR 11 0170 0000 0035 6989 3620 04


بانک مسکن

شماره کارت بانک مسکن: “6280231326576229”

بنام آقای: سید محمد قهاری

شماره شبا: IR860140040000710151782327


بانک شهر

شماره کارت بانک شهر:  “5047061057044162”

بنام آقای: سید محمد قهاری

 


 

مشاهده تمامی محصولات